Đô la Canada

Đô la Canada — đồng tiền chính thức của Canada (ký hiệu CAD, biệt ngữ: "loonie" hoặc "canada"). Nằm trong mười đồng tiền phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối Forex.