Nến

Nến (nến Nhật) — biểu đồ giá dưới hình thức giống như một loạt nến thông thường, trên đó giá mở cửa và giá đóng cửa là phía trên và phía dưới của cây nến, còn ngững "ngọn" trên và dưới là những giá trị tối đa của giá tăng và giá giảm trong khoảng thời gian của cây nến. Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, câynến được gọi "nến gấu", tức là nến xuống. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cây nến được gọi là "nến bò tót", tức là nến tăng. Nến thường được dùng trong để tiến hành phân tích thị trường về hai mặt kỹ thuật và đồ họa.