Tiền tệ

Tiền tệ — đồng tiền chính thức của bất kỳ nước nào được dùng như một đơn vị giá trị trong những giao dịch ngoại hối. Gần như tất cả các quốc gia trên thế giới có đồng tiền riêng. Ngoại lệ duy nhất là Liên minh châu Âu ở đó có đồng tiền duy nhất — EURO (€, EUR). Thị trường ngoại hối thế giới quan trọng nhất là thị trường Forex.