Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày (tiếng Anh: Day Trading) — giao dịch những tài sản tài chính trong ngày, tức là trong những phiên giao dịch châu Âu và Mỹ, với điều kiện là tất cả các giao dịch được ký kết phải hết hạn trong cùng một ngày giao dịch. Như vậy, tất cả các giao dịch trong ngày có thời gian hết hạn ngắn (thường không quá 12 giờ).