Tỷ suất cổ tức

Tỷ suất cổ tức — tương quan giữa số tiền cổ tức với giá trị của một trái phiếu. Tỷ suất cổ tức càng cao, thi chứng khoán lại càng có tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư vì việc đó chứng tỏ về hoạt động thành công của công ty cổ phần và đảm bảo cho vốn đầu tư được hoàn lại một cách nhanh chóng.