Doji

Doji (tiếng Anh) — một loại nến Nhật hoàn toàn không có thân: giá mở cửa bằng giá đóng cửa. Về hình thức cây nến nói trên giống một thập giá, còn về bản chất là thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu trong một khoảng thời gian nhất định.