Trùng lặp

Trùng lặp — quá trình giống với Hedging nhưng nhằm mục đích không phải là bảo hiểm rủi ro, mà là cải thiện kết quả giao dịch. Chờ đợi cho đến lúc giá niêm yết của tài sản - sau khi ký kết giao dịch - sẽ di chuyển theo hướng sinh lợi và bắt đầu quay ngược lại, người giao dịch ký kết một giao dịch khác theo hướng ngược lại với vị thế giao dịch đầu tiên, mà "ép buộc" giá vào một cái gọi là "khóa lợi nhuận".