Giao dịch GIẢM

Giao dịch GIẢM — một giao dịch mà người ta mua khi đặt cược vào việc giá tài sản sẽ chuyển động theo hướng xuống và đến lúc hết hạn sẽ thấp hơn so với lúc chốt giao dịch.