Euro

Euro — đồng tiền chính thức của Liên minh châu Âu (ký hiệu €, EUR). Đồng tiền quốc tế quan trọng đứng thứ hai sau đồng đô-la, thường được sử dụng để thành lập quỹ dự trữ ngoại hối. Chính vì vậy cặp tiền tệ EUR/USD có mức biến động cao nhất trên thị trường tiền tệ.