Thị trường đi ngang

Thị trường đi ngang — thị trường không có xu hướng. Vận động như vậy của giá niêm yết xảy ra trong đêm, trong phiên giao dịch Thái Bình Dương, cũng như trước lúc công bố thông tin kinh tế quan trọng.