Yên Nhật Bản

Yên Nhật Bản (ký hiệu JPY, ¥) — đồng tiền chính thức của Nhật Bản và một trong những đồng tiền phổ biến nhất trên thị trường tài chính Forex. Đồng Yên nằm trong giỏ đồng tiền cơ bản của thị trường tiền tệ và có mức biến động cao nhất trong phiên giao dịch châu Á.