Đòn bẩy

Đòn bẩy (tiếng Anh: Leverage) — tương quan giữa tiền vốn của bản thân và tiền vay của người giao dịch trong thời gian thực hiện giao dịch trên thị trường. Trong đa số trường hợp, đòn bẩy được cung cấp bởi những công ty môi giới trên các thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ.