Thanh khoản

Thanh khoản — khả năng bán hoặc mua tài sản tài chính trong điều kiện giá biến động ít nhất. Trong điều kiện giá biến động mạnh thanh khoản bao giờ cũng giảm. Thanh khoản càng cao, các nhà đầu tư và những người giao dịch càng có nhiều khả năng. Thanh khoản cũng có thể được coi như là khả năng của thị trường hấp thụ sự biến động lớn, trong khi đó một số lớn người cùng một lúc mua và bán cùng một tài sản tài chính. Thị trường tiền tệ được coi là có mức thanh khoản cao nhất. Thị trường chứng khoán là ít thanh khoản hơn, do đó khi có những sự kiện kinh tế quan trọng, giá nhảy vọt lên/xuống.