Đô la New Zealand

Đô la New Zealand (ký hiệu NZD) — tiền tệ chính thức của New Zealand và một trong những đồng tiền phổ biến nhất trên thị trường Forex. Nằm trong giỏ tiền tệ quốc tế, có tính biến động nhất trong phiên giao dịch Thái Bình Dương.