Lệnh

Lệnh (tiếng Anh: Order) — bản hướng dẫn điện tử do người giao dịch gửi đến máy chủ của nhà môi giới, mà theo đó công ty môi giới ký kết giao dịch trên thị trường thay mặt khách hàng của mình. Lệnh giao dịch được ghi nhớ bởi máy chủ nhà môi giới.