Rally

Rally — hiện tượng giá niêm yết của một tài sản chuyển động mạnh. Hiện tượng đóxuất hiện vào thời điểm công bố thông tin kinh tế quan trọng. Trong giai đoạn tăng trưởng tích cực, quá trình thay đổi sự chuyển động của giá được gọi là "bull rally". Trong giai đoạn giảm sút — "bear rally".