Kháng cự

Kháng cự (Resistance) — mức giá cao nhất mà giá niêm yết không đượcvượt mứcđó. Như thường lệ, khi đạt mức kháng cự, giá tài sản bật lại, và giá niêm yết bắt đầu chuyển động theo hướng xuống. Những mức kháng cự được sử dụng để phân tích kỹ thuật.