Quay ngược lại

Quay ngược lại — bước ngoặt của xu hướng, sự thay đổi chiều hướng chuyển động của giá niêm yết: từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hay ngược lại.