Scalping

Scalping (iếng Anh) — chiến thuật giao dịch ngắn hạn. Scalpers là những người giao dịch theo những hệ thống giao dịch scalping mà thu lợi nhuận do sự thay đổi nhỏ nhất của giá. Giao dịch theo hệ thống giao dịch scalping nhằm mục đích "cắt đứt" sự phát triển tiếp theo của xu hướng ngắn hạn.