Giao dịch đơn dòng

Giao dịch đơn dòng - chức năng sẽ giúp bạn duy trì tiền vốn và ngăn bạn đưa ra những quyết định giao dịch mà chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Khi kích hoạt chức năng này trong tài khoản cá nhân của mình, Bạn sẽ chuyển nền tảng giao dịch sang một chế độ đặc biệt, trong đó Bạn chỉ được mua một quyền chọn mới sau khi quyền chọn trước đã hết hạn.