Đầu cơ

Đầu cơ — những giao dịch nhằm thu lợi nhuận do sự thay đổi của giá tài sản. Nói cách khác, là đặt cược vào sự tăng giá của tài sản bị đánh giá thấp trên thị trường và sự giảm giá của tài sản được đánh giá quá cao. Do hoạt động của những người giao dịch là thực hiện chính những giao dịch loại này nên họ thường được gọi là những nhà đầu cơ.