Chỉ số chứng khoán

Chỉ số chứng khoán (Share/Stock Index) — giá trị trung bình của một nhóm cổ phiếu được tạo ra một cách nhân tạo. Ví dụ, chỉ số Dow Jones bao gồm 30 doanh nghiệp công nghiệp nổi tiếng nhất và giàu có nhất của Mỹ. Giá trị của chỉ số Dow Jones được xác định bằng cách tính giá trung bình của cổ phiếu các doanh nghiệp đó

.