Franc Thụy Sĩ

Franc Thụy Sĩ (ký hiệu CHF, biệt ngữ: "chief") — đồng tiền chính thức của Thụy Sĩ. Một trong những đồng tiền ổn định nhất trên thế giới, nằm trong giỏ tiền tệ cơ bản của Forex.