Trader

Trader (tiếng Anh: người giao dịch) — người đầu tư trên thị trường tài chính, tức là thực hiện những giao dịch thông qua một công ty môi giới nhằm thu lợi nhuận.