Giờ giao dịch của phiên giao dịch

Giờ giao dịch của phiên giao dịch — khung thời gian xác định rõ ràng trong đó việc giao dịch trên thị trường tài chính được thực hiện. Thị trường tài chính hoạt động suốt ngày đêm, nhưng phiên giao dịch ở các nước khác nhau được tiến hành trong những giờ được quy định rõ ràng. Trong những ngày nghỉ các phiên giao dịch không được tiến hành.