Thị trường đang không có xu hướng

Thị trường đang không có xu hướng — thị trường đang chuyển động mà không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Thông thường, hiện tượng như vậy xảy ra trong phiên giao dịch Thái Bình Dương hay vào những ngày phát hành tin tức kinh tế vĩ mô quan trọng.