Giao dịch Turbo

Giao dịch Turbo — loại giao dịch có thời gian hết hạn ngắn. Thông thường, giao dịch Turbo được dùng để giao dịch theo chiến lược Scalping.