Giao dịch TĂNG

Giao dịch TĂNG — một giao dịch mà người ta mua khi đặt cược vào việc giá tài sản sẽ chuyển động theo hướng đi lên và đến lúc hết hạn sẽ cao hơn so với lúc chốt giao dịch.