Đô la Mỹ

Đô la Mỹ — đồng tiền chính thức của Mỹ (ký hiệu USD, $). Đồng tiền dự trữ toàn cầu hàng đầu được một nửa các Quốc gia trên thế giới sử dụng để thành lập quỹ dự trữ ngoại hối. Cũng là một trong những mặt hàng chính trên thị trường tiền tệ.