Mức biến động

Mức biến động — chỉ tiêu cho thấy trong một khoảng thời gian nhất định giá thay đổi như thế nào. Trên thị trường tài chính mức biến động được đo bằng cách xác định độ chênh lệch trung bình bình phương của giá. Ví dụ, mức biến động của chỉ số S&P 500 được đo bằng chỉ báo VIX