Cuộc thi 2.0 trên Binomo

Các cuộc thi sẽ không bao giờ giống nhau.

Dễ thấy là các cuộc thi trên nền tảng Binomo rất phổ biến với các nhà giao dịch. Đây là điều chúng tôi không thể không quan tâm, do vậy, chúng tôi đã tích cực tìm cách cải thiện phần này để việc tham gia vào cuộc thi ngày càng trở nên hấp dẫn, thuận tiện hơn và quan trọng nhất là mang lại lợi nhuận!

Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một chút về những điều mới mẻ và thú vị mà bạn sẽ thấy trong phần cập nhật:

  • Mỗi cuộc thi sẽ diễn ra trên một tài khoản cuộc thi đặc biệt. Đây là loại tài khoản riêng, khác với tài khoản thực và tài khoản đào tạo.
  • Mỗi cuộc thi sẽ có tài khoản cuộc thi riêng. Tài khoản cuộc thi hiện tại sẽ có trong danh sách các tài khoản dạng thả xuống, và sẽ xuất hiện vào lúc bắt đầu cuộc thi, với điều kiện là bạn đã đăng ký.
  • Bạn có thể đăng ký cuộc thi trước khi cuộc thi bắt đầu.
  • Đồng tiền được sử dụng trong tài khoản cuộc thi là ảo. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải mạo hiểm số tiền thực của mình khi tiến lên các vị trí dẫn đầu cuộc thi.
  • Bạn sẽ không thể làm mới số dư cuộc thi với số lần vô hạn như trên tài khoản demo.
  • Tất cả người tham gia cuộc thi đều phải bắt đầu với cùng một số dư cuộc thi; có nghĩa là tất cả các nhà giao dịch đều bình đẳng vào thời điểm bắt đầu và có cơ hội chiến thắng như nhau. Tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng của bạn.
  • Chi phí tham gia cuộc thi là cố định. Mỗi nhà giao dịch sẽ tìm thấy loại thích hợp cho bản thân mình: chúng tôi sẽ tiến hành cả cuộc thi miễn phí cho những người chưa có kinh nghiệm, và cuộc thi mất phí tham gia cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tất nhiên, cuộc thi càng có uy tín, thì mức độ cạnh tranh càng ít và tiền thưởng càng lớn.
  • Nếu bạn muốn, bạn có thể đăng ký vài cuộc thi cùng lúc. Các giao dịch bạn thực hiện trên cùng một tài khoản cuộc thi sẽ chỉ được tính cho cuộc thi đó.

Làm cách nào để tham gia vào cuộc thi?

Để đăng ký cuộc thi, hãy truy cập trang có danh sách các cuộc thi, chọn cuộc thi bạn muốn, mở thông tin chi tiết về cuộc thi và nhấp vào nút “Đăng ký”. Để đăng ký thành công, bạn sẽ cần một số tiền trong tài khoản thực cao hơn chi phí tham gia. Sau khi bắt đầu sự kiện này, hãy mở tài khoản cuộc thi từ trang cuộc thi hay danh sách các tài khoản, và tham gia tranh đấu giành phần thưởng!

Chọn giải đấu