Một bài tập dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời đúng!

Bạn đã trả lời đúng!

Chỉ báo được thiết lập dành cho chiến thuật "Puria Method".

Nếu các đường trung bình động cắt nhau theo hướng đi lên và đường MACD cắt ngưỡng "0" theo hướng đi lên, thì đây là tín hiệu để đưa ra một giao dịch theo giá tăng:

Bạn có tiềm năng để trở thành một nhà giao dịch thực thụ!

Bạn sẽ nhận được mã ưu đãi để tăng thêm 70% với số tiền nạp bất kỳ.

Mã ưu đãi này được kết hợp với chương trình tiền thưởng tiêu chuẩn có trên trang Thâu ngân.

Mã ưu đãi sẽ có hiệu lực đến ngày 29 tháng 10!

MÃ ƯU ĐÃI CỦA BẠN: Puria70

Nhận tiền thưởng

* Tiền kiếm được từ tiền thưởng này có thể được rút ra sau 4 tiếng hoặc lâu hơn sau khi đã đạt được doanh số giao dịch cần thiết. Vui lòng xem thông tin chi tiết trên mục "Thông tin về tiền thưởng" trên trang Thâu ngân và trong điểm 7 của Thỏa thuận Khách hàng.