Bài toán dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời chính xác!

Bạn đã trả lời chính xác!

Chỉ báo RSI nằm ở ngưỡng thấp hơn; nói cách khác, nó báo hiệu có thể có sự thay đổi trong xu hướng.

Lần này chúng tôi đã không chuẩn bị tiền thưởng cho người có câu trả lời chính xác. Nhưng, đánh giá qua kỹ năng của bạn, bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền mà không cần đến tiền thưởng!

Theo dõi email của chúng tôi. Chúng tôi sắp đưa ra một bài toán mà chỉ những nhà giao dịch giỏi nhất mới không bị làm khó. Và phần thưởng lớn dành cho người có câu trả lời chính xác!

Làm gì trong khi chờ email có bài toán và phần thưởng?

Nghiên cứu chiến thuật

Tham gia vào cuộc thi

Bắt đầu tìm kiếm những ký tự bí mật của chươnh trình ưu đãi Năm Mới

Cuối cùng vẫn là Kiếm tiền!