Bài toán dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời không chính xác!

Bạn đã trả lời không chính xác!

Không sao, hãy cùng xem xét lại.

Hãy nhìn lại vào chỉ báo RSI. Khi có khả năng lớn xu hướng đảo chiều giảm, chỉ báo này thường nằm ở trên ngưỡng cao nhất, và khi có khả năng lớn xu hướng đảo chiều tăng, chỉ báo này nằm ở đáy. Vậy chỉ báo này đang nằm ở đâu? Giá xe đi theo hướng nào?

Giá sẽ tăng

Giá sẽ giảm