Bài kiểm tra dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời chính xác!

Bạn đã trả lời chính xác!

Lời giải chính xác trong tình huống này sẽ là đưa ra giao dịch TĂNG trong 5-15 phút:

Tại sao lại thế?

Mặc dù xu hướng chung là giảm, việc giá bật lên nhanh chóng từ đường biên phía dưới của kênh giá đã tạo ra một lực đẩy xu hướng tăng lên đường biên ở phía trên, và ngưỡng hỗ trợ/kháng cự trước đó mở rộng cho tới thời gian kết thúc giao dịch.

Và hãy nhìn vào RSI: đường này chuẩn bị cắt ngưỡng 0 theo hướng đi lên, điều này cho thấy xu hướng giá tiếp tục tăng.

Vậy phần thưởng là gì?

Đúng rồi, bạn xứng đáng được thưởng. Với kiến thức như vậy chắc chắn bạn sẽ có những giao dịch sinh lời!

Và bạn cần gì để có đuợc giao dịch sinh lời? Một khoản vốn vừa đủ trong tài khoản.

Vì thế mà chúng tôi sẽ tặng bạn 99% trên bất cứ khoản tiền nạp nào!

Khoản thưởng này có thể kết hợp với chương trình thưởng "Nạp tiền lần đầu" (nếu bạn lần đầu tiên giao dịch) và các chương trình thưởng tiêu chuẩn có trên trang thâu ngân.

Sử dụng mã này cho lần nạp tiền tiếp theo: Smart99

Nhận phần thưởng

Mã ưu đãi sẽ có hiệu lực trong 3 ngày.

Đừng cho những nhà giao dịch không giải được bài kiểm tra này biết mã ưu đãi.