Bạn đã trả lời không đúng!

Không sao, hãy cùng xem lại bài kiểm tra này.

Bạn đã trả lời không đúng!

Không sao, hãy cùng xem lại bài kiểm tra này.

Hai đường biên trên và dưới có màu vàng là kênh giá. Giá di chuyển lên và xuống theo sóng và nảy ra từ các đường biên này, giống như một quả bóng bật vào tường. Khi đã dựng được một kênh giá như vậy, bạn có thể dễ dàng dự đoán được giá sẽ tăng hay giảm.

Có thể bạn đã nhầm lẫn với dữ kiện xu hướng chung là xu hướng giảm. Nhưng không sao, điều này vẫn xảy ra cả với những giao dịch kinh nghiệm.

Đúng thế, trong dài hạn giá sẽ giảm, nhưng chúng ta chỉ đưa ra giao dịch từ 5-15 phút (trong trường hợp này 15 phút = 15 cây nến).

Và hãy nhìn vào RSI: đường này chuẩn bị cắt ngưỡng 0 theo hướng đi lên.

Bạn có đoạn được điều này có nghĩa là gì không? ;)

Hãy cùng thử lại:

giao dịch trong 5-15 phút TĂNG hay GIẢM?

TĂNG

GIẢM