Nhiệm vụ cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời đúng!

Và nhận được tiền thưởng. Binomo rất phấn khích!

Nhận tiền thưởng trị giá 100%

Đáp án cho nhiệm vụ này

Chúng tôi đang xem xét mô hình "cái chảo rán" mà chúng tôi đã nói với bạn trong email.

Chúng ta cần chốt giao dịch sau khi kết thúc thời kỳ củng cố giá. Thông thường, khi ranh giới phía trên bật lên khỏi mức đáy, sẽ hình thành một khoảng trống, sau đó biểu đồ sẽ đi lên rõ rệt.

Mặc dù điều đó không xảy ra ở ví dụ này, nhưng xu hướng chắc chắn sẽ đi lên vì có các hình nến báo hiệu, đó là "Nến nhấn chìm tăng", "Ba chàng lính" và "Tombstone". Nếu bạn thấy được các mô hình này thì bạn thật đáng khâm phục!