Nhiệm vụ cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời sai, vì thế hãy tìm lại đáp án đúng.

Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng!

Hình nến "cái chảo rán" đã được hình thành trên biểu đồ. Sự xuất hiện của hình nến này chính là dấu hiệu chỉ ra xu hướng giảm đang dần kết thúc.

Hãy thử lại! Đặt lệnh LÊN hay XUỐNG?

Lên

Xuống