Hãy giải đố để nhận thưởng hậu hĩnh

Hãy xem xét lại

Chúng tôi không nghĩ bạn là người sẽ bỏ cuộc sau khi gặp thất bại.

Vậy nên chúng tôi sẽ cho bạn thêm cơ hội để nhận thưởng.

Biểu đồ giá sẽ di chuyển theo hướng nào: TĂNG hay GIẢM?

  • Gợi ý: Hãy nhìn vào chỉ báo Awesome Oscillator. Thị trường đang đi ngang và cột Oscillator có màu đỏ. Điều này có nghĩa là gì?

Tăng

Giảm