Hãy giải đố để nhận thưởng hậu hĩnh

Bạn đã trả lời đúng!

Bạn chắc chắn có khả năng giao dịch!

Hãy nhận tiền thưởng của bạn

*Nhanh lên! Phần thưởng này có giá trị đến hết ngày 27 tháng 5.

Tại sao TĂNG?

1. Giá quay đầu lại từ biên dưới của vùng giá ngang, đây là mức hỗ trợ.

2. Giá cũng phá vỡ mức Fibonacci 38,2% TĂNG. Vì vậy, có nhiều khả năng giá sẽ đạt ít nhất là mức 50%, trong trường hợp này là cao hơn biên dưới của vùng giá ngang.

3. Chúng tôi không dựa vào chỉ báo ADX: thứ nhất, nó đang giảm (nó cho thấy sự kết thúc của xu hướng), và thứ hai, ADX không phải là tín hiệu nên dùng lắm khi thị trường đi ngang.

4. RSI đang ở giữa vùng, vẫn còn thời gian trước khi nó chạm vùng quá mua.