Hãy giải đố để nhận thưởng hậu hĩnh

Bạn đã trả lời sai!

Hãy nghĩ lại. Nếu bạn trả lời đúng vào lần thử thứ hai, bạn vẫn sẽ nhận được tiền thưởng!

Biểu đồ sẽ đi đâu?

  • Gợi ý: đừng dựa vào ADX vì nó không biểu thị trong sàn giao dịch.

Tăng

Giảm